Säkerhetslösningar
Säkerhetsvision i Stockholm AB


Säkerhetsvision i stockholm har tagit över Säkerehetsbyggarna 

Tel 0704612112

www.sakerhetsvision.nu


Inbrottslarm


Även här arbetar med moderna larmsystem där fokus ligger på enkelt handhavande för er samt en hög säkerhet gällande larmöverföring till larmcentral & vaktbolag.


Larmsystemen kan enkelt kopplas ihop med t.ex. övervakningskameror så att båda systemen arbetar integrerat.


Våra larmsystem kan detektera och övervaka inbrott, brand, temperatur, fukt/vattenläckage samt även styra t.ex belysning eller jalusier.


Sälvklart finns det app'ar och möjlighet att kontrollera, öppna och styra dörrar. 

Passersystem

Dörrkontroll


De olika system vi arbetar med kan hantera allt från att styra en eller två dörrar upp till flera tusen dörrar.


I systemen är det lätt att bygga på med olika komponenter så som porttelefoner, grind och dörrautomatik.


Med integrationsmöjligheter till både tidsredovisningssystem samt larmsystem kan vi bygga fullt kundanpassade lösningar.

Tillfälliga larm & kamerasystem


Byggarbetsplatser, etableringar och tillfälliga lokaler är många gånger extra utsatta för inbrott, stölder och skadegörelse.


Hos oss kan ni hyra eller köpa larm och kamerasystem speciellt anpassade för dessa miljöer.


Våra lösningar arbetar med både larmdetektorer och kameror med intelligent videoanalys kopplade till larmcentral och väktare.


På detta sätt tillser vi att rätt åtgärder vidtas samt att onödiga utryckningar undviks.


Oavsett verksamhet så har vi produkter, erfarenhet & kunskap

för att höja säkerheten hos Er


Några exempel på vanliga tillämpningar


  • Kontor/företag

Här är det vanligast med larm samt passagesystem, men även kameraövervakning för larmverifering


  • Bil, båt & entreprenad

Kamera-/larmövervakning av uppställningsplatser, hallar etc

Både inomhus och utomhus


  • Stall & gårdar

Larm i sadelkammare och lider, kameraövervakning

Bl.a. övervakning av temperatur, brand och trygghetslarm för ryttare


  • Bostäder/fritidshus

Larm i bostäder och kameraövervakning av hus och tomt

Förutom inbrottslarm även övervakning av temp, fukt och brand


  • Båtklubbar, bryggor & uppställningsplatser

Passagekontroll kopplat till larm och kameraövervakning för att detektera obehöriga personer


Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning helt anpassad efter behov och budget


Kameraövervakning


Vi arbetar med moderna kamerasystem där bilderna inte bara lagras på plats utan faktiskt används direkt när något sker.


Tänk att kunna låta väktaren se direkt när någon kliver innanför staketet eller närmar sig på uppfarten.


Detta är möjligt genom intelligent videoanalys IVA samt säkra uppkopplingar mot larmcentral & vaktbolag

© Copyright. All Rights Reserved.